Endoproteza biodra drogą do odzyskania sprawności

Kiedy nasze normalne funkcjonowanie ograniczone jest przez dolegliwości bólowe stawu biodrowego, nie ma na co czekać, należy działać. Kiedy każdy krok obarczony jest cierpieniem, warto udać się do specjalisty.

Jakie objawy mogą wskazywać na konieczność przeprowadzenia zabiegu?

Ból, który towarzyszy nam stale, z towarzyszącymi problemami z ruchomością naszego stawu biodrowego stanowią bezwzględne wskazanie do wizyty u specjalisty. Takie objawy drastycznie obniżają nasz komfort, nieleczone mogą prowadzić do unieruchomienia. W obrębie stawu biodrowego możemy mówić o kilku najczęstszych typach schorzeń:

  • zwyrodnienia stawu biodrowego
  • martwica w głowie kości udowej
  • zapalenie stawów.

W wielu przypadkach, które są już w zaawansowanym stadium jedyny ratunek stanowi endoprotezoplastyka stawu biodrowego, którą znamy pod bardziej popularną nazwą endoproteza biodra. Grono osób, które się kwalifikują do przeprowadzenia zabiegu to najczęściej osoby borykające się konsekwencjami urazów np. złamania kości udowej, gdzie inne metody leczenia nie rokują dobrze albo niemożliwy jest inny rodzaj zespolenia.

Jak wygląda zabieg endoprotezy?

Ten rodzaj zabiegu należy do grupy najczęściej wykonywanych rekonstrukcji stawu biodrowego przeprowadzanego u osób dorosłych. Celem zabiegu jest usunięcie uszkodzonych fragmentów w stawie biodrowych oraz wszczepieniu na ich miejsce nowych- sztucznych. Zadanie elementów wstawionych polega na przejęciu funkcji tych, których miejsce zajęły. Ten rodzaj zabiegu uznawany jest za mało inwazyjny, jeżeli możliwy jest dostęp z przodu.

Dwa rodzaje zabiegu endoprotezoplastyki

Wszczepienie elementów sztucznych może mieć miejsce na dwa sposoby, z użyciem specjalnego kleju, lub bez jego udziału- wtedy mówimy o endoprotezoplastyce bezcementowej. Ta metoda możliwa jest do przeprowadzenia u osób posiadających tkankę kostną bardzo dobrej jakości, ponieważ połączenie implantów z kością ma miejsce po wrośnięciu kości operowanego w materiał, który pokrywa endoprotezę charakteryzujący się porowatością.

Jakie skutki ma przynieść zabieg endoprotezy biodra?

Głównym i podstawowym celem endoprotezoplastyki jest eliminacja dolegliwości związanych z bólem. Wiąże się to także z odzyskaniem zakresu ruchu, który będzie dla nas zadowalający. Zabieg wszczepienia endoprotezy ma na celu pomoc, w powrocie do normalnego trybu życia bez ciągłego bólu.

Czy zabieg oznacza koniec leczenia?

Po wykonaniu zabiegu implantacyjnego konieczne jest wdrożenie rehabilitacji. Po zabiegowy proces rehabilitacyjny jest niezbędny do przywrócenia sprawności. Można powiedzieć, że rehabilitacje należy traktować jako część procesu leczenia, nierozerwalnie związaną z przeprowadzonym zabiegiem. Jednak przebieg i plan rehabilitacji ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie, ponieważ rodzaje zabiegów muszą być dobrane do wielu czynników: rodzaju implantu, sprawności pacjenta, jego wieku, diagnozy, która przesądziła o konieczności przeprowadzenia zabiegu.

Decydujący głos w tej sprawie ma lekarz, który przeprowadzał zabieg, ponieważ on zna najwięcej szczegółów i ogólny stan pacjenta. Ważnym czynnikiem jest także fakt, czy zabieg przeprowadzony był jako mało inwazyjny, czyli z dostępu przedniego, czy raczej z dostępu bocznego. Znaczący jest także rodzaj wykonanego zespolenia cementowy, czy bezcementowy. Nie ma w tym zakresie ogólnej, przyjętej dla wszystkich drogi postępowania, a podejście biorące pod uwagę wszystkie te aspekty jest niezwykle znaczące, od niego też w dużej mierze zależy skuteczność przeprowadzonego zabiegu.

Samodyscyplina kluczem do sukcesu

Sam zabieg wszczepienia endoprotezy jest w dużej mierze uzależniony od działań lekarzy. Natomiast późniejszy proces dochodzenia do zdrowia i sprawności chorego zależny jest od niego. Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich, jakie chirurg przekazuje po zabiegu. Współcześnie dąży się do jak najwcześniejszego wprowadzenia ćwiczeń oddechowych, a także delikatnej gimnastyki, która polega na ćwiczeniu mięśni łydek poprzez ich napinanie. Pionizowania pacjenta także następuje najszybciej jak to możliwe, nie jest odkładane ponieważ zdecydowanie zmniejsza to ryzyko groźnych powikłań i konsekwencji, jakie mogą wystąpić ze względu na unieruchomienie.

Najczęściej używanym sprzętem medycznym po zabiegu jest podpórka, a także kule łokciowe. To lekarz, który przeprowadzał zabieg, powie nam kiedy możliwe jest rozpoczęcie częściowego obciążenia kończyny. Niezbędne jest także wzmacnianie mięśni pośladków, ponieważ to one pomogą nam w późniejszym chodzeniu bez użycia dodatkowych sprzętów medycznych.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.