Przemoc domowa, a niebieska karta – czym jest i co daje?

Przemoc domowa stanowi częsty problem, który niejednokrotnie był ignorowany. Aby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości, opracowano tzw. niebieską kartę. Jest to dokument, stanowiący informację, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zawiadomienia o przemocy. Mimo to, niebieska karta ze względu na specyfikację działania, pomogła już wielu osobom. Jak działa i co daje?

Czym jest niebieska karta i kto ją zakłada?

Niebieska karta to potoczna nazwa dla dokumentu, który informuje o przemocy w rodzinie. Założenie niebieskiej karty jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury działania przeciwko przemocy w rodzinie. Co ważne, nie jest to związane z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa odnośnie przemocy domowej. W odróżnieniu od zawiadomienia, dokument ten nie jest składany bezpośrednio przez osoby pokrzywdzone, ale przez jednostki, które są świadkami takiego problemu w rodzinie. W związku z tym, niebieska karta może zostać założona przez policję, ośrodki pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych czy też służby zdrowia.

Według danych z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji to policja jest organem, który najczęściej zakłada niebieską kartę. Policjanci podczas licznych interwencji niejednokrotnie są świadkami przemocy domowej i zastraszania, bądź taki problem podejrzewają. Dokument, jakim jest niebieska karta, pozwala na reagowanie w takich sytuacjach.

Kiedy zakłada się niebieską kartę?

Wyżej wymienione instytucje i służby zakładają niebieską kartę, gdy zauważą pierwsze, niepokojące sygnały, świadczące o przemocy w rodzinie. Oprócz tego, dokument ten może zostać założony na skutek zgłoszenia, którego dokonać może jeden z członków rodziny lub osoba spoza rodziny, będąca świadkiem przemocy domowej. Co więcej, warto pamiętać, że policja podczas pełnienia służby nie może odmówić założenia niebieskiej karty.

Co daje założenie niebieskiej karty?

Jedną z istotnych zalet niebieskiej karty jest sposób w jaki może zostać założona. Bowiem nie wymaga to bezpośredniej prośby osoby poszkodowanej, która często jest zastraszana i pełna wstydu. Dzięki temu można podjąć pierwsze środki zapobiegawcze przeciwko przemocy domowej i odciążyć osoby poszkodowane.

Oprócz tego, w ciągu 7 dni od złożenia dokumentu dzielnicowy skontaktuje się z rodziną, a następnie będzie na bieżąco kontrolował sytuację w rodzinie. Służyć temu mają comiesięczne wizyty domowe. Jednocześnie w trakcie trwania nadzoru policyjnego, urzędnicy powołują specjalny zespół, który pracuje nad planem pomocy osobom poszkodowanym. Gdy strategia działania zostanie opracowana, policja przekazuje ją ofiarom przemocy w rodzinie. Ta informacja zwrotna jest tzw. Niebieską Kartą B.

Niebieska karta, a proces sądowy

Samo założenie niebieskiej karty nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przemocy w rodzinie. W związku z tym w żaden sposób nie prowadzi do przeniesienia konfliktu na drogę sądową i rozwiązywania problemu w ten sposób. Niemniej, niebieska karta stanowi bardzo solidny dowód w sprawie o stosowanie przemocy w rodzinie. Co za tym idzie, jeśli ofiara przemocy domowej skieruje sprawę do sądu, taki dokument będzie bardzo mocnym dowodem. Oprócz tego, jeśli niebieska karta została założona przez policjantów podczas pełnienia służy bądź wykonywania czynności zawodowych, to funkcjonariusze mogą być świadkami w sprawie sądowej.

Nawet jeśli wcześniejsze incydenty, takie jak pobicie, nie były zgłoszone jako popełnienie przestępstwa, to zostaną odnotowane w karcie. Obowiązkiem policji jest nieodmiennie zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej. Zatem jeśli sprawca stanowi zagrożenie, należy domagać się zatrzymania go. Natychmiast po pobiciu zalecane jest zrobienie obdukcji. Taki dokument jest jednocześnie potwierdzeniem zdarzeń zanotowanych w niebieskiej karcie i niezbitym dowodem na popełnienie przestępstwa. W związku z tym dokument ten jest pierwszym sygnałem dla służb, że w danej rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Natomiast przy dalszym rozwoju wydarzeń, stanowi niepodważalny dowód w sprawie.

Autor: Alicja Kozicka

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.