Wyłączna opieka nad dzieckiem przez ojca

Chociaż najczęściej wyłączną władzę rodzicielską sąd przyznaje matce dziecka, polski kodeks rodzinny nie stoi na przeszkodzie, aby pełnię i wyłączność praw rodzicielskich otrzymał ojciec. Co więcej, często jest to jedyne, rozsądne rozwiązanie.

Wiele jednak zależy od indywidualnych okoliczności sprawy i powodów, dla których prawa rodzicielskie matki powinny zostać zawieszone, bądź też ograniczone czy nawet całkowicie odebrane. Nie ulega jednak wątpliwości, że ojcowie otrzymują wyłączność praw rodzicielskich w momencie, gdy sytuacja tego wymaga. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać wyłączność praw rodzicielskich?

Wyłączna opieka nad dzieckiem – kiedy otrzymuje ją tylko jeden z rodziców?

Gdy na świat przychodzi nowy członek rodziny, prawa rodzicielskie obejmuje oboje rodziców naturalnych dziecka. W sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla dziecka bądź wskazują na fakt, że jeden z rodziców nie jest w stanie z jakichś powodów sprawować pieczy nad potomkiem, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Wówczas wyłączną opiekę nad dzieckiem będzie sprawował drugi rodzic, któremu sąd powierza wyłączność praw rodzicielskich.

Taka sytuacja następuje, gdy rodzice żyją oddzielnie lub jedno z nich jest chore na tyle, iż nie może sprawować opieki nad dzieckiem. W przypadku rozwodu lub separacji opieka zazwyczaj przyznawana jest matce dziecka, a władza ojca zostaje ograniczona do określonych w postanowieniu sądu praw i obowiązków wychowawczych. Wówczas należą do nich m.in. prawo ojca do odwiedzin oraz obowiązek alimentacyjny. Niemniej, zdarzają się również przypadki w których to ojciec dziecka otrzymuje wyłączną opiekę nad dzieckiem.

Czym kieruje się sąd podczas orzekania o wyłączności praw rodzicielskich?

Przygotowując się do rozprawy sądowej na której sąd będzie orzekał o przyznaniu praw rodzicielskich, należy skupić się na dobru dziecka. Te argumenty będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności, bowiem bardzo duże znaczenie mają wówczas możliwości rodzica odnośnie zapewnienia dziecku stosownego wykształcenia i zapewnieniu mu jak najlepszej przyszłości oraz warunków bytowych. Niemniej, oprócz możliwości rodzica, sąd kieruje się dobrem dziecka, biorąc pod uwagę również jego wiek i związek emocjonalny z rodzicami oraz rodzeństwem.

Oznacz to, że same wysokie kwalifikacje jednego z rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem, nie są jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby otrzymać wyłączność praw rodzicielskich. Jeżeli sąd uzna, że najlepiej dla dobra dziecka będzie, aby pozostało pod opieką ojca, wówczas powierzy wszelkie prawa rodzicielskie jemu. Ważne jednak, aby pamiętać, iż orzecznictwo polskich sądów popiera powierzanie opieki matce nad dzieckiem w okresie kilku miesięcy życia dziecka. Dlaczego? Faktem jest, że kobieta w pierwszym okresie życia dziecka buduje z nim mocną relację uczuciową. Ojciec natomiast stopniowo musi starać się o zbliżenie się do dziecka, szczególnie w sferze emocjonalnej.

Wyłączność praw rodzicielskich – matka czy ojciec?

Warto zaznaczyć, że rozprawa na której orzeka się wyłączność praw rodzicielskich jest procedurą skomplikowaną. Sąd bierze pod uwagę różne uwarunkowania, które mają wpływ na dobro dziecka. W związku z tym, określane są również zdolności wychowawcze rodziców, co stanowi bardzo mocny argument w sprawie o otrzymanie władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie. Za każdym razem sąd ocenia, które z rodziców daje najlepszą gwarancję właściwego wychowania potomka, biorąc przy tym pod uwagę dotychczasowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich.

Jednakże przed podjęciem tak poważnej i wiążącej decyzji, sąd rozważa współdzielenie z podziałem obowiązków dla dobra dziecka. Oznacza to, że prawa jednego z rodziców mogą zostać ograniczone, ale nie całkowicie wstrzymane, na rzecz drugiego rodzica. Takie rozwiązanie stosuje się w momencie, gdy nie istnieją żadne poważne argumenty, przemawiające za odebraniem władzy rodzicielskiej. Niemniej, zarówno matka, jak i ojciec, mają takie same szanse na uzyskanie wyłącznej opieki nad dzieckiem.

Autor: Alicja Kozicka

 

2 komentarze

  1. anonim Odpowiedz

    Uzyskanie wyłącznych praw rodzicielskich to ostateczność. Sądy kierują się zawsze dobrem dziecka, a jeśli nie ma jasnych przesłanek, nie ograniczają praw żadnemu z rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.