Alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci

Sytuacja kiedy były mąż lub partner uchyla się od obowiązku płacenia zasądzonych alimentów na rzecz swojego potomstwa jest niestety bardzo dobrze znana wielu kobietom samotnie wychowującym swoje dzieci. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy w tej sytuacji całkowicie bezradne, a zaległe alimenty możemy dosyć skutecznie egzekwować – na kilka możliwych sposobów.

Obowiązek alimentacyjny w Polsce.

W prawie polskim przepisy regulujące obowiązek płacenia alimentów zawarte zostały w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W świetle tych przepisów obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie swoich dzieci, aż do momentu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się, bądź w przypadku osób uczących się lub studiujących obowiązek ten został wydłużony do uzyskania przez dziecko 26 roku życia.

Obowiązek płacenia alimentów ciąży także na rodzicu, który w sposób bezpośredni nie uczestniczy w wychowaniu swojego potomstwa – co ma miejsce bardzo często w przypadku rozstania lub rozwodu rodziców.  Zwykle rodzicem, który opuszcza rodzinę jest ojciec i to właściwie ojcowie w zdecydowanej większości są osobą, która płaci alimenty na rzecz swoich dzieci.

Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci?

Bardzo często bywa tak, że wiele kobiet wciąż odczuwa opory oraz skrępowanie przed skierowaniem sprawy do sądu i uzyskaniem zasądzonych alimentów na rzecz swojego dziecka lub dzieci, dlatego postanawiają one ,,dogadać” się ze swoim byłym parterem lub małżonkiem odnośnie dzielenia kosztów utrzymania wspólnego dziecka lub dzieci.

Takie postępowanie w wielu przypadkach jednak się nie sprawdza, bowiem panowie często uchylają się od dostarczania słownie ustalonej kwoty pieniędzy w umówionym terminie oraz ustalonej wysokości. Bardzo często kobieta samotnie wychowująca dziecko lub też dzieci musi stale przypominać byłemu partnerowi o pieniądzach jakie powinien on przekazać z tytułu pokrycia potrzeb związanych z zapewnieniem utrzymania wspólnemu potomstwu i cała sprawa w rezultacie i tak trafia w ręce sądu.

Bardzo często dochodzi także do sytuacji, w której pomimo tego, że świadczenie mamy już zasądzone – wraz z nadaną im klauzulą wykonalności – a nasz były partner lub małżonek wciąż nie dotrzymuje terminów płatności( ustalonych wraz z porozumieniem z sądem) lub też wysyła nam niepełne kwoty  świadczenia jakim są alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci? Niestety jest to dosyć częsta sytuacja, która bywa bardzo stresująca zarówno dla nas jak i naszych dzieci, na które nasze nienajlepsze relacje z ich ojcem – wpływają bardzo negatywnie.

Poniżej przedstawiono kilka bardzo przydatnych rozwiązań, jeżeli ojciec nie płaci zasądzonych alimentów:

  1. Skierowanie sprawy do komornika sądowego. Dzięki temu, że nasz wyrok w sprawie alimentów posiada nadaną tak zwaną klauzulę wykonalności – to w przypadku uchylania się od płacenia alimentów komornik sądowy ma prawo egzekwować należność od naszego dłużnika. Najczęściej robi to poprzez kontakt z pracodawcą dłużnika oraz zajęcie jego wynagrodzenia za pracę w ramach pokrycia długu wobec dzieci.
  2. Kolejną możliwością egzekwowania alimentów- jeżeli ojciec nie płaci oraz celowo uchyla się od wykonywania pracy na umowę o pracę – w taki sposób, aby nie możliwe było zajęcie jego wynagrodzenia przez komornika sądowego  jest wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków, czyli jego rodziców. Jeżeli dziadkowie naszego dziecka lub dzieci posiadają stabilne zatrudnienie, lub też wypracowaną emeryturę to uzyskanie od nich alimentów jest jak najbardziej możliwe.
  3. Notoryczne oraz regularne uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci to w świetle prawa polskiego przestępstwo, dlatego jeżeli nasz były parter lub małżonek zalega z płatnościami za okres ostatnich trzech miesięcy, lub dłużej – mamy prawy złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – ,,niealimentacji”. Uruchamia to wszczęcie wobec dłużnika postępowania karnego, którego większość z nich pragnie za wszelką cenę uniknąć, bowiem posiadanie statusu osoby karanej bardzo negatywnie wpływa na to jak są oni postrzegani przez otoczenie oraz potencjalnych pracodawców.  Często zatem po pierwszym przesłuchaniu w prokuraturze – dłużnicy alimentacyjni decydują się spłacić zaległe świadczenia wobec swoich dzieci.
  4. Możliwość wystąpienia o pieniądze z funduszu alimentacyjnego – to rozwiązanie w przypadku kiedy egzekucja komornicza lub postępowanie karne nie przyniosły oczekiwanych skutków – a my same nie jesteśmy w stanie utrzymać rodziny. Niestety kryteria dochodowe jakie należy spełnić, aby móc otrzymać takie świadczenie są stosunkowo niskie  – bowiem dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 752 złotych, a maksymalna suma na jaką możemy liczyć wynosi 500 złotych- jednak w sytuacji kryzysowej zawsze warto pamiętać o możliwości uzyskania takiego świadczenia.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest kwestią indywidualną, zatem możliwości znalezienia optymalnego  rozwiązania będą odmienne dla każdego pojedynczego przypadku. Mamy jednak nadzieję, że powyżej przedstawione sposoby – rozwiązania kwestii, związanej z zagadnieniem dotyczącym świadczenia jakim są alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci – okazały się pomocne dla jak największej grupy mam.

Katarzyna

ALIMENTY – JAKIE KROKI PODJĄĆ, GDY OJCIEC DZIECKA BĘDZIE STARAŁ SIĘ O ICH OBNIŻENIE?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.