Przemoc domowa – co daje Niebieska Karta?

W świetle policyjnych statystyk ogólna liczba osób, które doświadczyły przemocy w zeszłym roku wynosi aż 92 529 osoby. Niestety z roku na rok, statystyki rosną. Jest to o tyle niepokojące co pocieszające. Podane powyżej dane liczbowe odnoszą się wyłącznie do zanotowanych przez policję przypadków. Wzrost danych statystycznych może oznaczać większość świadomość ofiar przemocy w zakresie swojego problemu i swoich praw – jest to zapewne duża zasługa mass mediów i nagłaśnianiu problemu przemocy w Polsce.

Zrozumienie problemu

Najczęściej ofiarami przemocy padają kobiety – żony, matki, partnerki. Prawdopodobnie, gdyby bliżej przybliżyć ten problem i wiele jego obliczy – kobiet dotkniętych na co dzień przemocą może być znacznie więcej. Przemoc domowa to nie tylko agresja fizyczna. Równie krzywdząca jest także przemoc psychiczna i gospodarcza, o której na szczęście mówi się coraz częściej i głośniej. To właśnie zdanie sobie sprawy ze swojego problemu i zrozumienie go, jest pierwszym krokiem do powzięcia decyzji o próbie zmiany sytuacji.

O pomoc warto prosić – rodzinę, przyjaciół i przeznaczone do tego placówki państwowe. W przypadku kiedy kobieta doznaje jakiegokolwiek rodzaju przemocy, powinna zgłosić się na Policję lub do Ośrodka Pomocy Społecznej. Bycie ofiarą przemocy nie jest wstydem i nie definiuje w żadnej mierze osoby, którą ona spotyka. Niestety, prawdopodobnie minie jeszcze sporo czasu, zanim jeszcze do niedawna funkcjonujące niewłaściwe schematy, definujące objawy przemocy w rodzinie za społecznie nieszkodliwe, ustąpią miejsca stanowczemu sprzeciwowi wobec takich sytuacji.

Niebieska Karta – jak wygląda procedura?

Założenie tak zwanej Niebieskiej Karty jest zwykle rozpoczynane przez Policję lub Ośrodek Pomocy Społecznej po otrzymaniu zawiadomienia o występowaniu przejawów przemocy w rodzinie. Dla bezpieczeństwa i komfortu ofiar, samo założenie niebieskiej karty nie jest  jednoznaczne z doniesieniem, lecz ma wymiar bliższy „parasolowi ochronnemu”. 

Kobieta dotknięta przemocą, może liczyć na systematyczne monitorowanie jej sytuacji i w razie zauważenia kolejnych problemów – niezwłocznego udzielania wsparcia i pomocy. W razie narastających kłopotów z przejawami przemocy – Niebieska Karta stanowi mocny dowód podczas ewentualnej rozprawy w sądzie. Kobieta, która ma założoną Niebieską Kartę, może liczyć na wskazanie możliwości jakie posiada – począwszy od uzyskania wsparcia i opieki psychologa, po bardziej radykalne, takie jak bezpośrednie interwencje Policji włączając zatrzymanie osoby stwarzającej zagrożenie swoim bliskim.

Warto także zaznaczyć, że Niebieska Karta jest dyskretnym sposobem na niesienie pomocy ofiarom przemocy. Zarówno funkcjonariusze Policji, jak i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z pewnością dołożą wszelkich starań, aby problem z którym spotyka się rodzina pozostał wyłącznie kwestią poszkodowanych i odpowiednich służb.

Oblicza przemocy

Przemocy może doświadczać wiele kobiet, które nie zdają jednocześnie sobie sprawy z istoty tego problemu. Przemocą można nazwać wszystkie akty naruszające godność, wolność i bezpieczeństwo człowieka. Występowanie przemocy w związku, narusza jego podstawy, zrywa łączące partnerów więzi i zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Przemoc gospodarcza, zwana także ekonomiczną, to równie ważny, chociaż często niedoceniany, przejaw znęcania się „w białych rękawiczkach”.

To szereg zachowań mających na celu uzależnić i podporządkować swoją partnerkę przez ścisłą kontrolę wspólnych zasobów ekonomicznych rodziny. Takie przejawy naruszania poczucia bezpieczeństwa i próba sprawowania kontroli nad bliską osobą, jest jak najbardziej podstawą do wszczęcia procedury jaką jest Niebieska Karta.

Warto także zaznaczyć, że chociaż ofiarą wyżej opisanych sytuacji jest najczęściej kobieta, przemoc dotykać może każdego z członków rodziny, także mężczyzn i dzieci. Jeżeli mimo wszystko, ofiara nie jest w stanie zgłosić się na Policję, warto poszukać pomocy u psychoterapeuty, który z pewnością pomoże przepracować ten problem i być może sprawi, że ofiara podejmie odpowiednie kroki aby zmienić swój los – zarówno dla swojego dobra, jak i dobra dzieci.

Autor: Katarzyna Walczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.