Warszawski bon żłobkowy – komu przysługuje dofinansowanie do żłobka

Maluch rośnie jak na drożdżach. Zastanawiasz się do jakiego żłobka go wysłać? A może złożyłeś wniosek do placówki państwowej ale szanse na przyjęcie Twojego dziecka są nikłe? Wówczas zaczynają się poszukiwania prywatnej opieki grupowej. Sprawdź czy należy ci się warszawski bon żłobkowy?

Ceny żłobków w Warszawie wahają się od 1200 zł do prawie 2000 zł miesięcznie. To ogromny wydatek stanowiący ogromne obciążenie dla każdego gospodarstwa domowego. Warto jednak wiedzieć, że obecnie Warszawiacy mogą skorzystać z tak zwanego warszawskiego bonu żłobkowego w wysokości 400 zł miesięcznie. Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać takie środki finansowe? Zapraszamy do lektury.

Czym jest warszawski bon żłobkowy?

Jest to system wsparcia dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci, obejmujący maluchy, których rodzice pracują zawodowo, nie przebywają na urlopie wychowawczym oraz odprowadzają podatki w Warszawie. Jest to zatem również dość skuteczna zachęta do tego, aby nawet w przypadku posiadania miejsca zameldowania poza Warszawą, a faktycznego mieszkania w stolicy, złożyć deklarację o odprowadzaniu podatków na rzecz miasta stołecznego.

Kryteria, jakie należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie

Warszawski bon żłobkowy przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, który mieszka w Warszawie, tutaj odprowadza podatki oraz nie przebywa na urlopie wychowawczym. Dofinansowanie przyznawane jest dla dziecka w przedziale wiekowym od 1 roku do 3 lat, czyli do momentu, w którym objęte zostanie wychowaniem przedszkolnym, a maksymalnie do ukończenia roku szkolnego, w którym maluch ukończy 3 lata.

Na początku istnienia tej nowej instytucji istniało kryterium dochodowe i wynosiło 1922 zł na członka rodziny. Obecnie, na podstawie uchwały z dnia 19 kwietnia 2018 roku, od 1 września 2018 roku próg ten został zwiększony i wynosi 2883 zł. Warto podkreślić, że wskazane kwoty są kwotami netto. Stołeczny ratusz w latach 2018-2022 przeznaczył na dofinansowania do żłobków ponad 100 milionów zł.

Jak złożyć wniosek o przyznanie warszawskiego bonu żłobkowego?

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP bądź w formie tradycyjnej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców każdej z dzielnic. Wniosek powinien być wypełniony w kreatorze udostępnionym przez Urząd m. st. Warszawy na stronie internetowej www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl. Dokumenty na rok szkolny 2019/2020 można składać już od 1 czerwca 2019 roku. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli nasze dziecko idzie do żłobka przed tym terminem, czyli de facto w roku szkolnym 2018/2019, wniosek można złożyć nawet w kwietniu czy w maju bez obawy o jego odrzucenie. Należy też podkreślić, że aby nie stracić uprawnień do otrzymania środków finansowych za dany miesiąc, wniosek należy złożyć w tym miesiącu, czyli np. jeżeli nasze dziecko zaczyna przygodę ze żłobkiem w maju, wniosek należy złożyć do końca tego miesiąca. Oczywiście można to uczynić również wcześniej.

UWAGA! Aby otrzymać warszawski bon żłobkowy, dziecko musi znajdować się na liście oczekujących do przyjęcia w żłobku państwowym!

Jakie dokumenty należy złożyć?

Oprócz wspomnianego wniosku powinniśmy dostarczyć następujące dokumenty:

 • kopię umowy z placówką niepubliczną
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • zaświadczenie o nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym
 • zaświadczenia z placówki niepublicznej o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności

W tym miejscu wyjaśniamy, że zaświadczenie dotyczące dofinansowania na dziecko jakie posiada placówka niepubliczna pobieramy bezpośrednio z tej placówki. Część żłobków bowiem otrzymuje dodatkowe środki finansowe, na przykład w ramach programu Maluch+. Dofinansowanie to obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do tej placówki i nie zawiera jakiegokolwiek kryterium dochodowego. W tym przypadku jeżeli dofinansowanie z takiego programu wynosi 200 zł na każde dziecko, warszawski bon żłobkowy będzie opiewał na kwotę 200 zł. Jeżeli będzie to 400 zł, rodzice nie otrzymają dodatkowego bonu.

Komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie w ramach warszawskiego bonu żłobkowego nie przysługuje kilku kategoriom osób. Dofinansowania nie może być udzielone:

 • osobom, których dziecko uczęszcza do żłobka państwowego lub do dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę,
 • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie przysługuje zatem:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Jednostka odpowiedzialna za projekt

Za projekt „warszawski bon żłobkowy” odpowiada Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2. Jeżeli masz problem ze zdefiniowaniem czy możesz starać się o dofinansowanie, warto skontaktować się w Wydziałem Pomocy Dziecku i Rodzinie (tel. 22 443 29 85/86/87, 22 443 14 80, 22 443 02 61).

Autor: Gabriela Księżopolska

 

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.