Metody nauczania w przedszkolach prywatnych

Nauka samodzielności poprzez wspieranie kreatywnej pracy, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie indywidualizmu i dostrajanie tempa nauki do pracy dziecka – każdy rodzic przyzna, że taki sposób nauczania jest intrygujący. Decydując się na przedszkole prywatne, otwieramy przed dzieckiem świat nowych możliwości inspirowanych dorobkiem najlepszych pedagogów. Warto przyjrzeć się popularnym sposobom nauczania i wybrać niepubliczne przedszkole, które łączy różne metody w celu dostosowania programu do potrzeb dzieci.

Jakie metody nauczania stosują niepubliczne przedszkola?

Nie sposób wymienić wszystkich metod stosowanych w przedszkolach. Do najciekawszych zaliczamy jednak te, które podkreślają indywidualizm, uczą samodzielności, rozwijają kreatywność i cieszą się zaufaniem pedagogów. Oto kilka z nich.

Metoda Montessori. Niepubliczne przedszkole Montessori stosuje system opierający się na idei swobodnego rozwoju dziecka w jego własnym tempie – poprzez wspieranie spontaniczności, kreatywności, rozwoju fizycznego, społecznego, kulturowego i duchowego. Przedszkole prywatne Montessori nie stosuje przymusu wobec dzieci, umożliwiając najmłodszym samodzielne decydowanie o tym, co będą robić i w jaki sposób. Pedagog nie instruuje, lecz asystuje dziecku przy pracy. Sale w przedszkolach Montessori podzielone są na sześć stref umożliwiających rozwój w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, matematyka, życie codzienne, nauka i natura, język oraz sensoryka. W przedszkolach Montessori nie znajdziemy również klasycznych zabawek, lecz specjalne materiały rozwojowe, które wspierają samodzielność dziecka.

Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana. Rozwija samodzielność i kreatywność poprzez improwizację ruchową. Metoda Labana wspiera indywidualizm, zniechęcając do naśladownictwa i kopiowania ruchów innych dzieci. Podczas zajęć wykorzystuje się wiele form ekspresji, takich jak taniec, inscenizacja, opowieść ruchowa czy pantomima.

Metody nauczania w przedszkolach

Pedagogika Janusza Korczaka. Opiera się na partnerstwie między dziećmi i dorosłymi. Ważną rolę w nauczaniu odgrywa indywidualne podejście do każdego podopiecznego, podkreślanie jego wyjątkowości oraz przestrzeganie praw dziecka do szacunku, opieki, radości, niewiedzy, niepowodzeń czy wyrażania emocji.

Plan daltoński. Metoda opracowana przez Helenę Parkhurst stawia na indywidualną pracę dzieci – w ich własnym tempie. Plan daltoński pozwala dostosować tempo nauki do potrzeb dziecka, wspiera samodzielność oraz uczy odpowiedzialności za wykonane zadanie. Plan daltoński zachęca również do samodzielnych poszukiwań najlepszych metod pracy.

Pedagogika waldorfska. Promuje kształcenie umiejętności artystycznych, praktycznych i intelektualnych oraz skupia się na osiąganiu harmonii z otoczeniem. Stawia na wszechstronny (holistyczny) rozwój poprzez wspieranie myślenia, uczuć i woli. Nie uznaje ocen i podręczników, a spersonalizowane materiały naukowe przygotowywane są w oparciu o obserwację podopiecznych.

Metody nauczania w przedszkolach

Wiele metod, więcej możliwości

Nie istnieje uniwersalna i idealna metoda nauczania. Doświadczony pedagog potrafi jednak czerpać inspiracje z wielu metod i umiejętnie łączyć je w codziennej pracy. Na takie rozwiązanie stawia prywatne przedszkole Mali Wielcy z Poznania, które stosuje metody rozwijające indywidualizm. Wspieranie maluchów w trudnościach, celebrowanie sukcesów, troska o rozwój oraz nacisk na rozmowę i współpracę to główne cele poznańskiej placówki. Prywatne przedszkole Mali Wielcy troszczy się o to, by rozbudzać w swoich wychowankach samodzielność, odwagę i ciekawość świata, wspierać ich pasje oraz rozwijać kreatywność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.