Mediacja – sposób na porozumienie w związku?

Wiele związków przechodzi różnego rodzaju trudności. Konflikty najczęściej są spowodowane kłopotami finansowymi, innym poglądem na świat, rozczarowaniem, wypaleniem uczuć, zdradą i wieloma innymi czynnikami, które niesie ze sobą życie we dwójkę. Czasami konflikt między partnerami jest na tyle silny, że do jego rozwiązania może być potrzebna interwencja obiektywnej strony konfliktu – mediatora.

Mediacje najczęściej stosowane są w toku postępowania rozwodowego – a szkoda. Być może większe otwarcie i chęci partnerów na polubowne rozwiązanie sporu może w wielu przypadkach pomóc uniknąć rozstania.

Mediacja to proces mający na celu załagodzenie rozłamu między dwiema osobami. Mediator podczas spotkania dba o to, aby każda ze stron miała okazję spokojnie określić swoje potrzeby i zostać wysłuchana przez partnera. Wizyta u mediatora może przynieść wiele korzyści i niekiedy doprowadzić do porozumienia między partnerami. Mediacje mogą być realizowane na trzy sposoby.

Mediacja prywatna

Mediacje prywatne odbywają się po wyrażeniu na nie woli obu stron konfliktu. Do tego jednak potrzebne są obustronne chęci na polubowne rozwiązanie problemów w związku i „zakopanie topora wojennego”. Koszt sesji mediacyjnej jest uzależniony zwykle od charakteru sprawy i miejsca zamieszkania. Ceny prywatnych spotkań z mediatorem wahają się od około 160 do 250 złotych. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu mediacji warto zapoznać się z kwalifikacjami i uprawieniami mediatora oraz umówić się na wstępne spotkanie konsultacyjne. Osoby ze skromniejszym budżetem również mogą skorzystać z tego rodzaju świadczeń. W internecie można znaleźć kilka instytucji/fundacji, które oferują możliwość przeprowadzenia bezpłatnych mediacji.

Mediacja przedsądowa

To rozwiązanie szczególnie wskazane dla odpowiedzialnych rodziców (ale nie tylko), którzy w kulturalny sposób chcą ustalić wszystkie sporne kwestie takie jak podział majątku, warunki opieki nad dzieckiem itp. które następnie przedstawią podczas sprawy rozwodowej. Taka rozmowa w domowych warunkach, bez udziału mediatora może okazać się niemożliwa z uwagi na duże emocje, które towarzyszą rozstaniu. Dlatego przeprowadzenie mediacji przedsądowej z obiektywnym mediatorem, który czuwa nad przebiegiem dyskusji i poczynania ustaleń między małżonkami jest dobrą propozycją. Jest to również skuteczny sposób na zaoszczędzenie swoim dzieciom wizyt w sądzie (w przypadku ustalania praw do opieki) i stresu związanego z uczestniczeniem w kłótniach swoich rodziców.

Mediacja sądowa

Mediacja sądowa, mimo że opiera się na tej samej idei jest zazwyczaj zalecona przez sąd. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce podczas spraw rozwodowych. W tym przypadku, sąd poznając na sprawie powody konfliktu małżonków, kieruje ich na mediacje sądowe, które odbywają się w trakcie postępowania sądowego – jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. Mediacja sądowa ma stały koszt wynoszący kolejno – 60 złotych za pierwszą sesję mediacyjną i 25 złotych za każdą kolejną.

Jest to na tyle obiecująca i skuteczna metoda rozwiązywania sporów, że część skłóconych ze sobą par, po obyciu kilku sesji z mediatorem, rezygnuje z rozstania. Mediator sądowy, w odróżnieniu od prywatnego – podczas spotkania z małżonkami jest zobowiązany sporządzać szczegółowy protokół, który dołączany jest do akt sprawy rozwodowej. Warto jednak mieć na względzie, że udział w procesie mediacyjnym jest całkowicie dobrowolny – każda ze stron może odmówić uczestnictwa.

Mediacje to usługa skierowana dla wszystkich skonfliktowanych osób – członków rodzin, małżeństw, konkubinatów itp. Warto skorzystać z tego typu rozwiązania w szczególności kiedy rozwiązanie konfliktu i spokojne dojście do porozumienia jest ważne dla dobra dziecka. Mediacje mogą okazać się również dobrym sposobem na wysłuchanie swojego partnera bez nerwów i emocji oraz spojrzeniu na konflikt z innej strony. Doświadczony mediator potrafi umiejętnie poprowadzić dialog, wyciszając napięcie między stronami i zwrócić uwagę na prawdziwe źródło niezgody.

Autor: Katarzyna Walczyk

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.