Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie

Ustawa o Prawie i Ruchu drogowym została ostatnio znowelizowana. Zniesiono granicę wieku dziecka, czyli 12 lat, zwalniającą jego opiekunów prawnych do przewożenia go w foteliku samochodowym czy innym tego typu urządzeniu podtrzymującym. Obowiązujące przepisy mówią o tym, iż każde dziecko, nawet do ukończenia 18 roku życia, musi korzystać z fotelika w przypadku, gdy jego wzrost jest niższy niż 150 cm.

Istnieje jedynie parę wyjątków od tych przepisów. W ustawie zostały również określone inne kwestie, związane bezpośrednio z bezpiecznym przewozem najmłodszych.

Kiedy bezwzględnie należy skorzystać z fotelika dziecięcego?

Przepisy regulujące sposób przewożenia niepełnoletnich osób w foteliku dotyczą pojazdów w kategorii M1. Należą do niej pojazdy samochodowe służące do przewozu osób, mające minimum cztery koła. Pojazdy zaliczane do kategorii M1 posiadają nie więcej aniżeli 8 miejsc, nie wliczając siedzenie osoby kierującej. Obowiązek posiadania fotelików nałożony jest także na pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków, zalicza się do nich:

1. N1 czy pojazdy stworzone do przewozu ładunków, mają one maksymalną masę całkowitą wynosząca do 3,5 ton.

2. N2, czyli pojazdy wyprodukowane do przewozu ładunków, o masie całkowitej powyżej 3,5 t do maksymalnie 12 t.

3. N3, czyli pojazdy wykorzystywane do przewozu ładunków o masie całkowitej powyżej 12 t.

W jaki sposób zamontować fotelik -przodem czy może tyłem do kierunku jazdy?

O ile jest to możliwe, dziecko powinno być przewożone minimum do drugiego roku życia, tyłem do kierunku jazdy. Dziecka nie można jednak wozić w foteliku, jeśli jego masa przekracza, dozwolą przez producenta fotelików wagę, czyli powyżej 36 kilogramów. W tym wypadku może ono jeździć zapięte pasami. Wyniki tak zwanych crash testów, czyli symulowanych wypadków, są jednoznaczne. Przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy jest dla niego o wiele bezpieczniejsze. Maluch siedzący przodem do kierunku jazdy jest w większym stopniu narażony na wszelakiego typu urazy kręgosłupa i szyi.

Czy dziecko w samochodzie nie musi jechać w foteliku?

Obowiązek przewożenia małego pasażera z tylu samochodu nie dotyczy opiekunów dziecka, które mierzy więcej niż 135 cm wzrostu, o ile przez uwagę na jego wzrost i masę, nie jest możliwe korzystanie z fotelika dla dziecka czy innego podobnego urządzenia. Z obowiązku są także zwolnieni rodzice trójki dzieci, u których w samochodach nie da się zanotować aż trzech fotelików bezpieczeństwa.

Wówczas dozwolone jest, aby jedno dziecko mające minimum 3 lata, siedziało pomiędzy dwójką rodzeństwa o ile jest przypięte pasami bezpieczeństwa. Dziecko nie musi również jechać w foteliku, jeśli lekarz wystawi mu odpowiednie zaświadczenie, uzasadniając swoją decyzję przeciwwskazaniami do stosowania foteliku u danego dziecka. Bez foteliku dziecko może jechać również w specjalistycznym środku transportu sanitarnego, taksówce, pojeździe policyjnym, pojeździe Straży Granicznej czy straży gminnej.

Przepisy mówią o obowiązku montażu: „fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci, zgodnego z:

1) masą i wzrostem dziecka oraz

2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe”.

W sklepach dostępnych jest wiele modeli fotelików, przeznaczone są one do transportu dzieci o wadze od 15 do 36 kg. Foteliki te można bez problemu modyfikować, aby rosły razem z dzieckiem.

W którym miejscu najlepiej zamontować fotelik dziecięcy?

Najlepszym miejscem do zamontowania foteliku jest środek tylnej kanapy. Takie miejsce zostało ogłoszone za najbezpieczniejsze, przez ekspertów. W ten sposób można przewozić malucha, jeśli auto posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa albo mocowanie ISOFIX. Wożenie dziecka za siedzeniem kierowcy nie jest wcale dobrym rozwiązaniem, gdyż według statystyk częściej dochodzi do uderzeń w lewą boczną stronę w trakcie wypadku. Lepszym wyjściem jest przewożenia dziecka po prawej stronie tylnej kanapy, mamy wówczas także lepszy kontakt wzrokowy z małym pasażerem.

Zakazy

1. Nie wolno przewozić dziecka w foteliku na przednim siedzeniu, a autach wyposażonych w aktywną poduszkę.

2. Zakazuje się przewożenia dziecka w wieku poniżej trzech lat w samochodzie niemającym na wyposażeniu pasów bezpieczeństwa czy fotelik samochodowy.

3. Nie można także przewozić dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu czy bez foteliku lub innego urządzenia zabezpieczającego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.