Starość- W jaki sposób należy opiekować się osobami w wieku podeszłym?

W Polsce przyjęło się, że opieka nad seniorem przypada najbliższym osobom. W momencie, kiedy bliski w wieku podeszłym nie jest w stanie wykonywać prostych czynności pielęgnacyjnych, najczęściej osoby w Polsce decydują się samodzielnie zająć schorowaną osobą, niż skorzystać z pomocy profesjonalnej opieki. Niestety starość może mieć wiele twarzy. Czy zawsze bywa spokojna i pokorna? Czy osoby starsze mogą w wyniku chorób lub innych schorzeń wykazywać stany agresywne?

Obawy związane z opieką nad osobą starszą

Bardzo często opieka nad seniorem wynika z poczucia winy, jakie moglibyśmy odczuwać w momencie skorzystania z instytucjonalnej pomocy. Taki wstyd może być spowodowany wieloma czynnikami. Po pierwsze jest to obawa o to, że osoba starsza będzie miała żal i nie odnajdzie się wśród innych starszych osób, co mogłoby wygenerować większy lęk. Jeżeli osoba starsza pozostanie pod opieką najbliższych osób w domu, wówczas konieczne jest przeorganizowanie całego stylu życia. Jakie obawy związane są z opieką nad osobą starszą?

Konieczność rezygnacji z pracy

Częstą obawą związaną z opieką nad osobami starszymi jest strach związany z koniecznością rezygnacji z pracy. Taka decyzja związana jest z wizją stałej opieki nad osobą starszą, a także wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych na własną rękę. Utrata pracy może generować problemy finansowe, co może znacznie obniżyć jakość życia. W wielu przypadkach praca na pół etatu nie jest możliwa, gdyż opieka wymagana jest przez cały czas.

Strach

Inną obawą związaną z opieką nad osobą starszą jest przewlekły stres, który wiążę się z opieką nad osobą starszą. W przypadku chorób, takich jak otępienia, zauważyć można nocne krzyki powiązane nieodłącznie z chorobą. Strach w tym przypadku wygenerowany może być także obawą o to, co będzie jutro.

Brak specjalistycznej wiedzy

Strach związany może być także z wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych nad osobami starszymi, które mogą zostać przeprowadzone niepoprawnie. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej, która podpowie, w jaki sposób opiekować się zwłaszcza tymi osobami, które nie mogą wstać z łóżka.

Ciężka praca fizyczna

Opieka nad seniorem to ciężka praca fizyczna. Pomaganie starszemu we wstawaniu, czy kładzeniu się do łóżka to zajęcie, które wymaga ogromnej sprawności fizycznej, zwłaszcza wtedy, kiedy ciało osoby starszej jest bezwładne.

Wyczerpanie emocjonalne

Wszystkie powyższe czynniki mogą wiązać się z uczuciem wyczerpania emocjonalnego. Składa się na to uczucie strachu, zmęczenie fizyczne, a także stałe uczucie odpowiedzialności. Zaangażowanie przez całą dobę powoduje ogromne zmęczenie, co może osłabić układ odpornościowy i spowodować liczne choroby także u osoby będącej opiekunem.

Zaniedbywanie rodziny

Opieka nad osobą starszą może wiązać się z zaniedbaniem relacji rodzinnych, a zwłaszcza do osłabienia relacji z dziećmi, którym poświęca się znacznie mniej czasu, niż dotychczas.

Choroby osób starszych

Osoby starsze a choroby ze spektrum otępień

Przypadłość, taka jak choroby, takie jak otępienie może dotknąć osoby w każdym wieku. Wraz z biegiem lat współczynnik zachorowań jednak rośnie. Jedną z najczęstszych chorób tego typu jest choroba Alzheimera, a także otępienia naczyniopochodne. W przypadku choroby Alzheimera dochodzi do zaniku mózgu, w wyniku czego osoba starsza nie tylko traci pamięć, ale także ma problemy  wykonywaniem codziennych, prostych czynności. Zaawansowane stadium Alzheimera może objawiać się krzykiem nocnym, jedzeniem rękoma, a także ucieczkami z domu. To bardzo problematyczne, gdyż w wyniku choroby w tym przypadku konieczna jest całodobowa opieka nad osobą starszą.

Osoby starsze a schizofrenia

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że chorobą, która dotyka często osoby starsze, jest także schizofrenia. Mylona jest ona z chorobą Alzheimera, gdyż w obu tych przypadkach zdarzają się urojenia i ucieczki z domu. Osoba starsza musi być więc pod stałą opieką lekarza psychiatry, gdyż zaawansowane stadium schizofrenii mogłoby doprowadzić do prób samobójczych, W przypadku, kiedy osoba starsza regularnie stosuje się do zaleceń lekarza, a także dba o to, aby przyjmować leki, wówczas choroba nie powinna postępować szybko.

Osoby starsze a agresja

Objawem związanym ze starością może być także agresja, która uwarunkowana może być zarówno irytacją związaną z ograniczeniem ruchowym i  intelektualnym, jak i może być objawem choroby, takiej jak otępienie z ciałami Lewy’ego. W przypadku takich chorób wykrywalność jest stosunkowo niska.

O czym pamiętać podczas opieki nad osobą starszą?

Opiekując się osobą starszą, należy pamiętać o tym, że nie jest to zadanie łatwe, a starość może wiązać się z wystąpieniem chorób ze spektrum otępień lub psychicznych, z którymi możemy sobie zwyczajnie nie poradzić. W niektórych przypadkach względy ekonomiczne nie pozwalają na samodzielną opiekę nad osobą starszą. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy nie jest powodem do wstydu, czy wyrzutów sumienia, jeżeli samodzielne próby podjęcia opieki nad osobą starszą kończą się farsą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.